региони 08 апр. 2020 2020-04-08 2020-04-08 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFZrIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--64643365932f82199a95b5003ace861c60c4794a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/plaj.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Открита е процедура за концесия на морски плаж „Обзор - централен“

Открита е процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Обзор - централен“, община Несебър.

С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Той е обоснован от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 128 123,38 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия.

Целта е на морския плаж да има водно спасяване, здравно и медицинско обслужване и санитарно-хигиенно поддържане на ивицата, както и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...