ориентири 27 фев. 2020 2020-02-27 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdm8vIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f3ef0811589dfc3886e504ef43e4fb16f02f3e1a/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37086.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Чадърът на плажа в Сарафово няма да е повече от 7 лв.

Морски плаж „Сарафово“ в община Бургас вече има концесионер. С решение на правителството това е „М и П Мениджмънт“ ЕООД.

Концесионерът се задължава за целия срок на договора, който е за 20 години, да поддържа  цена за 1 брой чадър не повече от 7 лв. с ДДС и за 1 брой шезлонг до 7 лв. с ДДС.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното възнаграждение в размер на 3,90 на сто без ДДС.

Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 45 502 лв. с ДДС. Предложените инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане и за подобряване на облика на морския плаж са в размер на 527 765 лв. с ДДС за целия срок на концесията.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...