ориентири 18 фев. 2020 2020-02-18 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb3MzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2a3026a772fd7f8ba331b3b0a4311cc820769583/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/main_img_37005.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Измененията в данъчно-осигурителното законодателство бяха разяснени в Бургас

Измененията и допълненията в данъчно-осигурителното законодателство, които са в сила от първи януари 2020 г., бяха разяснени на семинар от методолози на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“  в НАП.

Събитието се състоя в сградата на Областна управа в Бургас.

Семинарът се провежда за трета поредна година. Лекторите поставиха акцент върху промените в три основни закона – за ДДС, доходите на физическите лица и за корпоративното подоходно облагане. Специално внимание бе отделено и на промените в осигурителното законодателство.

Изключително полезни се оказаха разясненията  във връзка с намаляване на административната тежест и улесняване на данъкоплатците, както и облекчените правила за някои случаи на вътреобщностно движение на стоки. Счетоводителите и представителите на бизнеса от Бургаска област получиха актуална информация относно промени в данъчното законодателство във връзка с регламенти за изпълнение и директиви на Европейския съюз.

Интерес предизвикаха и промените в ЗДДС във връзка с въвеждането на правила срещу схеми за избягване на данъчно облагане. Лекторите подчертаха, че за да се предотвратят агресивни практики за избягване на регистрация по ЗДДС, промените постановяват при последователно извършване на еднородна дейност в един и същ търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано, в облагаемия оборот на всяко следващо лице ще се включва оборотът, реализиран в обекта от всички лица, извършвали последователно дейността в съответния обект.

По време на семинара отново беше напомнено, че от тази година нов момент в данъчната кампания е задължението самоосигуряващите се лица да декларират пред НАП доходите си електронно – чрез ПИК или електронен подпис. Това се отнася също и за едноличните търговци, земеделските производители, работещите на патент, както и за упражняващите свободни професии. 

Също задължително по електронен път, но само с електронен подпис, се подават в НАП и всички декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане, а фирмите без дейност не подават декларация в приходната агенция, напомниха още лекторите. Бе обърнато внимание и на възможността гражданите и фирмите веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация, като срокът за подаването ѝ е до 30 септември на текущата година.

Всеки четвъртък от 14:00 до 16:00 часа в НАП Бургас методолозите от дирекция  „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ дават консултации и отговарят на въпроси на граждани и фирми.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...