култура 06 фев. 2020 2020-02-06 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdlpWIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a81fcdb8f71390d3244b2fabe8c317dea852b7f7/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36906.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Изложбата "Възкресението на свободата" ви очаква в Историческия музей в Бургас

Многобройни снимки и факсимилета на официални документи от Руско-турската освободителна война през 1877-1878 год. са събрани в изложбата ..., която е разположена в историческия музей в Бургас.

За да бъде създадена тази експозиция, са били отворени руски, румънски и български архиви.

Изложбата дава възможност всеки да придобие поне малка представа от състоянието на руската императорска армия, румънската кралска армия,

турската армия и съпътстващите я части на башибозук и черкези

и българското опълчение и спомагателните чети

както и за детайли от бита на тогавашните българи.

Сред експонатите освен важни документи и карти

са намерили място множество писма или донесения на войници и офицери от различни войскови части.

Представени са и пропагандни материали, използвани както от руската,

така и от турската армия.

По този начин съперниците са се опитвали да демонстрират висок войнски морал сред европейските държави за сметка на своите врагове.

Изложбата е разположена в подземното ниво на историческия музей.

 

Коментари

култура ...


региони ...


различно ...