региони 06 фев. 2020 2020-02-06 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkpWIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--795ca24cc39cc8f616def2dc73f8a8af1c781a87/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36900.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Община Карнобат ще разполага с рекордния бюджет от 30 296 999 лв.

Рекордният бюджет 2020 на Община Карнобат получи подкрепа от общинския съвет.

За бюджетната рамка от 30 296 999 лв. гласуваха съветниците Маргарита Стаматова, Петя Върбанова, Радостин Христов, Росица Христова от Местна коалиция “Алтернатива за българско възраждане“ , подкрепа дадоха и представителите на ДПС- Мехмед Афуз и  Мюмюн Симитчи, „за“ бяха и съветниците от БДЦ – Стефан Кенов и Красимир Трифонов, подкрепа дадоха и двама съветника от БСП – Теодор Ченешев и Мирослав Спасов, както и трима от ГЕРБ – Антоанета Стоянова, Антоанета Пенева и Драгомир Вълчев.

С „въздържал се“ гласуваха четиримата съветници от „Българската пролет“ – Живка Гроздева, Генчо Танев, Георги Атанасов и Димитър Иванов, както и Христо Георгиев от ГЕРБ. Трима представители на  БСП гласуваха против – Аспарух Иванов, Надя Русева и Драгомир Чолаков.

Ето и коментарът на кмета Георги Димитров, който със своя екип започна веднага работа по изпълнението на заложените параметри в бюджета.

Тази широка подкрепа за бюджета очаквана или неочаквана беше за вас?

Не е неочаквана. Опитахме се да вкараме реални параметри в бюджета и да удовлетворим исканията на съветниците. Естествено, беше невъзможно да изпълним всички искания към разходната част, защото няма как да бъде приет бюджет с дефицит. Все пак осигурихме пари за закупуване на рентгенов апарат, за провеждане на Балканския фестивал на изкуствата, за спорт, в това число и за футболния клуб. Обезпечени със средства са всички услуги и дейности, които извършва общината.

Бюджетът сякаш сближи позициите на наглед непримирими политически съперници, които си подадоха ръце…това временно състояние ли е или постоянно?

Не става дума за коалиционно споразумение или за протягане на ръце между отделни политически сили. Единодушието сред тези 13 съветници, с чиито гласове беше приет бюджета на общината, е по-скоро единодушие по отношение на разума. Смятам, че те гласуваха по съвест. Само това мога да кажа.

Сам подчертахте, че някои от предложенията на съветниците са били допълнително интегрирани в проекта за бюджет.

Има много приоритети в бюджет 2020. Има много идеи, които могат да бъдат реализирани. Всичко обаче опира до възможностите. Във времето, в рамките на тази година беше поставен въпрос за изграждане на велоалея. Заложихме средства само за проектиране, защото още не знаем колко би струвало самото изграждане. Едва след изработването на проект може да бъде представена количествена-стойностна сметка. Имаше предложение за изграждане на спортна зала. Това е красива мечта, но реалността е, че подобно начинание струва милиони левове, а след изграждането му са нужни много средства за поддръжка. Не можехме да удовлетворим подобни искания, но всички онези, засягащи ежедневните нужди и потребности на хората, намерихме начин и ресурс да ги заложим в бюджета. Аз ще работя за тяхното изпълнение.

Надхвърлихте психологическата граница от 30 млн. лв. в бюджета. Дали тази амбициозна приходна част в бюджетната рамка е отражение на една добра икономическа ситуация в Карнобат?

Очакваме повече приходи. За първи път през тази година план-сметката ще бъде реализирана с дофинансиране с местни приходи, защото не беше приета идеята за плавно увеличение на такса „смет и битови отпадъци“. Там има обективна необходимост от повишаване заради нарасналата стойност на нашите плащания към регионалното депо и необходимостта да се финансират бъдещи дейности като рекултивация на депото и изграждане на сепарираща и компостираща инсталация. Тези над 300 000 лв. дават отражение. Вероятно в някакъв следващ момент общинските съветници ще достигнат до извод, че увеличаването на приходната база в общинския бюджет е възможно, само ако насочим усилията си към това, разходната част да бъде подчинена и съобразена с възможностите за нарастване на приходите. С думи прости…харчим толкова , колкото имаме.

За какво ще стигнат парите в този бюджет? Все пак вие сте се подписал под него…

Гарантирано ще стигне за всичко, което сме планирали във всяка една област. Говорим за образование, здравеопазване, инфраструктура, култура, спорт, младежки дейности.

Но тази амбициозна бюджетна рамка, която надхвърля 30 млн. лв, изпълнима ли е? Вие и администрацията трябва да я изпълните…

Ако условно казано…аз съм се „запъвал“ срещу някакви предложения, това не означава, че аз не искам спортна зала в Карнобат или не искам идеите на колегите общински съветници да бъдат реализирани.

Щом съм си дал съгласието за този бюджет като вносител, щом съм приел тези предложения на общинските съветници, щом идеите им са заложени и те са гласували „за“ бюджета, оттук отговорността да бъде изпълнен бюджет 2020 в Карнобат е моя и на администрацията.

 автор: Красимир Калудов

 

 

 

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...