региони 30 ян. 2020 2020-01-30 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbkppIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a5fe26185bf571c20a3e8538b922d535dab1acdc/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/main_img_36836.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Иван Алексиев участва в обучението на новоизбрани кметове

Кметът на община Поморие Иван Алексиев взе участие в обучение за новоизбрани кметове и председатели на общински съвети в мандат 2019-2023 г.

Инициативата се организира от Националното сдружение на общините в Република България.

„Сред най-сериозните изпитания, пред които се изправят местните власти е прилагането на съвременните екологични стандарти, като гаранция за повишаване качеството на живот на хората. В този план общините и общинските съветници имат особено важна роля. Отговорността към околната среда е свързана с революция в съзнанието“, коментира кметът Иван Алексиев.

По време на дискусията кметът Алексиев акцентира върху решителността при прилагане на контролните си функции по спазването на приетите закони и местни наредби. Той подчерта, че водещ мотив в работата на местната власт следва да бъдат правата и интересите на гражданите и подчерта, че персоналният авторитет и доверието към кмета се мултиплицират в уважение към Общината като институция.

„Важна роля в този процес имат системните срещи с гражданите и обществените обсъждания. Пример за това е представянето на общинския бюджет, което се организира с посещения във всички населени места от общината. В тези обсъждания участват освен администрацията, която подготвя бюджета, но и общински съветници, които на място се убеждават в потребностите на хората. Този подход води и до по-добра ефикасност в работата на общинските комисии и по-добър синхрон между общинската администрация и общинския съвет.“, допълни кметът на Поморие.

Презентацията на тема „Общината – основа на демократичната държава“ засегна основни въпроси като отговорностите на Общината по общинските секторни и хоризонтални политики, както и взаимодействието с държавни централни институции, областни управители, структури на централната власт, взаимодействието с гражданите, неправителствения сектор и бизнеса.

Във форума, проведен днес в Бургас,  участваха представители на местните власти от 14 общини от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...