региони 19 ян. 2020 2020-01-19 2020-01-19 https://www.burgas-reporter.com/attachments/6024a7d5f5436b0ef95df61c9655f07d5e166a93/store/fit/600/400/f55a5894e79b88aa622f9a3142826f46db31723664d8822ab7f70bd7733e/article_image

Burgas Reporter Ltd.

29 318 611 лв. е бюджетът на Община Поморие

Финансовата рамка на бюджета на община Поморие за тази година достигна сумата от 29 318 611 лв.

От администрацията са си поставили амбициозната задача да генерират 16 млн. лв собствени от приходи, въпреки чеп местните данъци не са увеличени.

Изключение се прави само за такса „смет“ и то за конкретни населени меса. В онези съставни селища, където не се заплаща равностойно, таксата е изравнена с разхода, който се прави за услугата.

Като едно от най-големите достойнства на бюджета съставителите му посочват капиталовата му програма, която ще обхване всяко едно населено място от общината.

Рамката на капиталовата програма за 2020 г. е 28 404 941 лв., от които над 25 млн. лева са осигурени от спечелени проекти, с подписани договори за европейско финансиране.

региони ...


здраве ...


култура ...