ориентири 10 дек. 2019 2019-12-10 2019-12-10 https://www.burgas-reporter.com/attachments/acc5c735c9e3a0634a7fb9d524060ec896f8a17f/store/fit/600/400/3e28d86009109578e188900d4e4e2c65385016a6c62e13718791b99b02f5/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Силвия Петрова е новият председател на Районен съд - Бургас

Съдия Силвия Петрова е новият председател на Районен съд - Бургас.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува днес тя да изпълнява длъжността „И.ф. административен ръководител - председател“ на съдебната институция.

Силвия Петрова завършва „Право“ през 2004 г. Има 14 години юридически стаж, от които 12 години в съдебната система. С решение на Съдийската колегия на ВСС от 13 декември 2016 г., е повишена в ранг „съдия в ОС“. Съдия Петрова беше заместник-председател на Районен съд – Бургас от 12 март 2019 г. до днес.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...