ориентири 10 дек. 2019 2019-12-10 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBaFpWIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--be830f4b1df83e747df50047854d97995dca325c/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36422.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Силвия Петрова е новият председател на Районен съд - Бургас

Съдия Силвия Петрова е новият председател на Районен съд - Бургас.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет гласува днес тя да изпълнява длъжността „И.ф. административен ръководител - председател“ на съдебната институция.

Силвия Петрова завършва „Право“ през 2004 г. Има 14 години юридически стаж, от които 12 години в съдебната система. С решение на Съдийската колегия на ВСС от 13 декември 2016 г., е повишена в ранг „съдия в ОС“. Съдия Петрова беше заместник-председател на Районен съд – Бургас от 12 март 2019 г. до днес.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...