региони 05 дек. 2019 2019-12-05 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdjFVIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6ceb1322d5e08e9f759433be2bb6afe712af8578/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36378.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Пожарната служба в Созопол ще бъде разширена

Сградата на Пожарната служба в Созопол ще бъде реконструирана и разширена.

Дейностите са по проект за трансгрaнично сътрудничество между България и Турция.

Освен това предстои закупуване на пътни превозни средства и специализирано оборудване за спасяване при пожари и наводнения.

Общата финансова рамка на инициативата е в размер 580 783,03 евро, а продължителността за реализирането ѝ е 24 месеца.

Пълните параметри на проекта бяха представени от кметовете на Созопол Тихомир Янакиев и  на град Селиолу Мехмед Орманкърам.

Главна цел е подобряване на капацитета на Общините Селиолу и Созопол за своевременно предотвратяване и смекчаване на последиците от природни бедствия, както и такива, предизвикани от човешката дейност. Друга задача е да се увеличи осведомеността на местното население и представители на бизнеса за начина на действие в случай на извънредни ситуации.

Предвидена е доставка на подходящо оборудване, което да гарантира готовност за реакция при пожари и наводнения. Освен това ще бъде закупено специализирано оборудване, необходимо за операции по издирване и спасяване на хора.                       

Проектът включва провеждането на съвместни обучения, насочени към местната власт, млади хора и доброволци.

Съвместно ще бъдат разработени образователни материали за местното население. В тях ще бъде посочена хронологията на действията при спешна ситуация.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...