региони 27 ноем. 2019 2019-11-27 2019-11-27 https://www.burgas-reporter.com/attachments/ce003e220cc33793737320be4c159ed950b64850/store/fit/600/400/59756e7fae9361c4afca134f0977c7335b11cd8d6f351a7a661a3f28ffdd/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Басейнова дирекция провери два язовира в Царево

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) провериха язовир „Потурнашки“ и язовир „Хаджи Яне“ на територията на община Царево.

Установено е, че язовир „Потурнашки“ е общинска собственост без наемател.

„При проверката е констатирано, че язовирът прелива през преливника при ниво 20 см. Кота на преливник 45,5 м, ниво на преливане - 45,70 м. Основният изпускател е отворен на 100% при Ф 400 мм с максимална пропускливост 0,74 куб. м/сек.”, съобщават от Басейнова дирекция.

Издадено е предписание на Община Царево да се изгради хидрометричен пункт  и нивата да се отразяват ежедневно в експлоатационния дневник. След язовирната стена река „Потурнашка“ има собствен обем и нормална проводимост.

Язовир „Хаджи Яне“ е с наемател фирма „Аква Хей“ ЕООД  с издадено разрешително от кмета на общината през януари 2018 г. и изграден хидометричен пункт. При проверката е установено, че не прелива. Водното ниво на язовира е 40 см под преливника. Основният изпускател е отворен  на 100 % при Ф 300 мм, в отворено състояние при пропускливост 0,418 м3/сек. В дерето след язовира е осигурена проводимост след изпълнено предписание, издадено от БДЧ.

региони ...


здраве ...


култура ...