региони 06 ноем. 2019 2019-11-06 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdTloIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--525942a2607f5a3c72032c706616e887b28bc4d5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36112.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Туристическите центрове в Несебър чакат сертифициране

Тричленна комисия от Министерството на туризма посети туристическите информационни центрове в Несебър.

Проверката им имаше за цел да установи дали офисите на центровете отговарят на зададените в закона критерии.

Изискванията са близо триста, като основните от тях касаят: достъпност и местоположение; оформление и оборудване; организация на вътрешното пространство; информационно обслужване и предлагане на услуги.

Инспектирани бяха и двата туристически офиса в Несебър – в новата и старата част на града. Комисията констатира, че и двете помещения отговарят на широките критерии и изисквания на министерството.

Досега и двата туристически информационни центъра работеха с временно удостоверение за открита процедура по сертифициране. Съвсем скоро се очаква получаването на постоянното удостоверение за право на дейност.

Дейността на туристическите информационни центрове е регламентирана с Наредба 2 на Министерството на туризма за единните стандарти за организация на ТИЦ-овете, като те са задължени да разполагат и предоставят информация относно:

Музеи, театър;

Културен календар;

Читалища,библиотеки;

Спортни събития;

Природни забележителности;

Всички видове транспортни връзки и обществен транспорт;

Лечебни заведения;

Образователни заведения;

Полицейски участъци и други;

Карти на България, региона и населеното място на хартия и дисплей.

Туристическите  информационни центрове регистрират ежедневно бройката на посетителите и веднъж месечно изпращат справка и отчет в Министерство на туризма.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...