региони 16 окт. 2019 2019-10-16 2019-10-16 https://www.burgas-reporter.com/attachments/5916296ed14725b53b4da0dd262fe6aeb34de3e0/store/fit/600/400/cd0ed56893fdc6de2530a6c500565b0924920a0497bcf02db427f6380956/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Медицинският пансионат в Поморие ще бъде саниран

В Поморие започва реализацията на проект “Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – гр. Поморие”.

Стартът ще бъде даден утре – 18 октомври, от 12:00 ч. в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“.

Общата стойност на проекта е 1 198 568.67 лева, от тях европейското финансиране е в размер на 1 018 783.37 лв., а националното съфинансиране е 179 785.30 лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи на 07.11.2020 г.

Проектът се реализира по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 2: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.”

Целта е да се подобри енергийната ефективност на сградата и тя да достигне клас на енергопотребление „А“. Това ще доведе до значително намаляване на разходите за енергия, като значителна част от нея ще се осигурява от възобновяем източник – фотоволтаична инсталация. По-високото ниво на енергийната ефективност ще доведе не само до намаляване на крайното енергийно потребление, но и на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.

региони ...


здраве ...


култура ...