региони 16 окт. 2019 2019-10-16 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc2xoIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--50825a6d841c5d43939aee1750dab8f7d0e0b86d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35937.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Медицинският пансионат в Поморие ще бъде саниран

В Поморие започва реализацията на проект “Енергийна ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – гр. Поморие”.

Стартът ще бъде даден утре – 18 октомври, от 12:00 ч. в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“.

Общата стойност на проекта е 1 198 568.67 лева, от тях европейското финансиране е в размер на 1 018 783.37 лв., а националното съфинансиране е 179 785.30 лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи на 07.11.2020 г.

Проектът се реализира по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 година, Приоритетна ос 2: “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.”

Целта е да се подобри енергийната ефективност на сградата и тя да достигне клас на енергопотребление „А“. Това ще доведе до значително намаляване на разходите за енергия, като значителна част от нея ще се осигурява от възобновяем източник – фотоволтаична инсталация. По-високото ниво на енергийната ефективност ще доведе не само до намаляване на крайното енергийно потребление, но и на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...