политика 25 сеп. 2019 2019-09-25 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcE0yIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0027e4564184d49f67608f41c93489021e68f240/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35751.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Тихомир Янакиев: Кметът ще чуе хората в Созопол, само ако е сред тях

Тихомир Янакиев е кандидат за кмет на Община Созопол, номиниран и излъчен от БСП. Като банкер той винаги е бил изцяло против неразумната и разточителна финансова политика на общинската администрация, която според него ще доведе до финансов колапс.

Представяме ви част от визията за управление на Созопол, с която Тихомир Янакиев ще поиска подкрепата на своите съграждани и жители на общината за следващите четири години.

Какви са основните приоритети във Вашата програма, които са насочени към бизнеса и икономическото развитие на Созопол?

По моите наблюдения основната тежест, която се стоварва върху бизнеса в момента, е данъците и таксите. В нашата програма сме заложили намаление на данък „сгради“ и такса „смет“ с определени проценти. По-малкият  процент ще  е в полза най-вече на икономическите субекти, регистрирани на територията на Община Созопол.

Ако предложението ви за намаление не е самоцелно, как ще го обосновете?

Не, не е самоцел. Данъците и таксите бяха увеличени драстично.  През 2016 год. данък „ недвижими имоти“  беше увеличен с 130%. Като номинална ставка на увеличение за мен е изключително високо. Не е нормално да се увеличи данък с 130% от днес за утре. Поне аз не знам някъде да се случва нещо подобно в държавата.

Какъв ефект оказа това?

Е, започнаха да влизат повече пари в хазната първоначално, обаче  хората вече твърдят, че върху раменете им се е стоварила непосилна тежест. Това води до влошаване на събираемостта.  Същото е и с такса „смет“ . Тя може да бъде намалена. Без това да се отрази на социалните ангажименти, които е поела община Созопол към своите жители.

Но ако намалите приходите, например от данъци, как ще гарантирате разходите…  Да речем как ще покривате с по-малко приходи вноските по кредитите, които обслужва общината?

Приходите от данъци и такси не са нещо отделно от икономическия сюжет, по който се развива общината. Икономиката е взаимосвързана с приходи и с разходи. За да се направи едно намаление на приходи, ние трябва да сме сигурни, че ще можем да постигнем оптимизация  на събираемостта. Преценил съм, че  има къде да се увеличава тя, без за това да се увеличават номинално ставките на данъците и таксите. Преди всичко обаче трябва да се направи едни много сериозен анализ на разходите в бюджета. Дали са целесъобразни, дали са раздути. Там, където е възможно, ще бъдат премахнати. 

Моето лично мнение е, че разходите са прекомерно раздути. Например, разходите за външни услуги растат всяка година. Да, не говорим, че всяка година всички дейности на общината са „аутсорснати“. Снегопочистването  се извършва от външна фирма. Сметопочистването също. Сметоизвозване, сметосъбиране - това е също обект на аутсорсинг. Добавете всички останали там, дори правни дейности. „Озеленяване“ също. Дейности, които се изпълняват все от външни фирми и аз , честно казано, съм дълбоко убеден, че разходите, които се правят, и парите, които се изплащат към тях, не съответстват на ефекта, който има за общината.

Убеден ли сте, че тези дейности могат да бъдат изпълнявани от общински звена?

Аз и екипът ми сме убедени в това. Мога да дам пример. Знаете, че БСП в своята платформа е приела това, комуналните услуги да бъдат изпълнявани от общински предприятия. Сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, снегопочистване, озеленяване…Това са основни пера, по които община Созопол на година харчи милиони левове. Само за озеленяване сумите са между 200 000 и 400 000 лева. Аз не виждам къде се харчат толкова пари за озеленяване в Созопол.  Вижте центъра на този иначе красив град.

Ако оглавите общинска администрация, ще изискате ли да бъде проведена една пълна ревизия за времето назад?

Бих бил глупак, ако не предизвикам това. Ще го направя задължително. На 100%. Това ще е първата стъпка. Като общински съветници  ни се  дава отчет на  бюджета или пък, когато гласуваме бюджета, ни се дават показатели, но аз, честно казано, не бях убеден, че картината, която ни представят в розово , е такава. И се показа, че не е такава, защото община Созопол беше вкарана в списък с общините във финансова нестабилно състояние според критериите, разработени от Министерството на финансите. Така че, за да мога да тръгна на чисто и да знам каква е базата, трябва да предизвикам такъв одит.

Очаквате ли, че ще изскочат скрити „мини“?

Убеден съм, че ще стане така. За да е в такова финансово състояние общината, при условие че всички казват „вие сте богата община“, а същевременно да попадаме в списъка с общини, които са финансово колабирали, това означава, че нещо го е предизвикало този финансов колапс. Или някой.

Но Вие сте представил на социално ориентирана партия. Как тогава при този продънен бюджет ще успеете да водите социална политика в Созопол?

Отново да кажа. За мен основната причина за лошата финансова ситуация, в коятое бюджетът на в община Созопол, са раздутите разходи. Вече казах, че  може да бъде спестено от тях. Когато разходите се стабилизират, тогава ще се отворят много възможности за инвестиране на свободни средства.  Относно социалните ангажименти… Да, ние сме социална партия и аз не предвиждам да съкращаваме социални разходи. Придобивките, които ползват нашите съграждани към момента, като безплатни детски градини, също ще бъдат запазени. Социалният патронаж категорично ще бъде запазен. Не предвиждам тези дейности, а и не смятам, че тези дейности тежат до такава степен на бюджета, че общината заради тях да изпадне във финансов колапс. За мен, казвам го директно, редица инфраструктурни обекти, по които бяха направени разходи със средства от общинския бюджет и които към настоящия момент не носят приходи, адекватни на изхарчените пари за тях /за обектите/, това са причините община Созопол да се намира в това състояние. Ето, пример - стадион „Арена Созопол” .

Той е най-фрапиращият пример.  За изграждането му бяха изхарчени пари в порядъка на 15-16 милиона лева от общинския бюджет. Собствени средства от общински приходи. Тези пари бяха инвестирани и единственият приход от тях беше от разпродажбата на магазините под едната трибуна. Двайсетина на брой. Бяха продаден и еднократно от тях общината получи ресурс от порядъка на около милион, милион и половина лева. Парите се изхарчиха и ефектът от тях беше никакъв. Предложението на общинските съветници от БСП тогава беше магазините да се дават под наем. Това беше логичното развитие, за да може стадионът да генерира дълго време приходи, които да се използват. Сега стадионът е нов, но след няколко години ще има ремонтни дейности и  ще са нужни сериозни финанси за поддръжка.

Утопия ли е да се говори за целогодишен туризъм в Созопол при тези дадености и тази база, която имате? Поне Вие ще говорите ли това в кампанията?

Мислил съм в тази посока. Не е утопия, но за да се прави целогодишен туризъм, ние трябва да вдигнем качеството на услугите, които предлагаме в общината и през летния сезон. Второ, ние трябва да позиционираме общината в един малко по-различен сегмент като…само отварям една скоба, че настоящото ръководство се опитваше да позиционира Созопол в сферата на културния туризъм, което аз адмирирам, защото когато има хубави работи, трябва да се казват, но като че ли не успя да се справи с тази задача. Направиха се разкопки на църкви, където и да копнеш в Созопол има история.  Ние виждаме нашите съседи гърци и турци как от нищо правят нещо, а ние в Созопол имаме история навсякъде. Тези открития, разкопки, които после се показват на хората…мисля, че не се прави достатъчно за промотирането и показването пред света. Част от старините са занемарени. Един пример само.  Понаправи се нещо при църквата до нос Скамни, но  иначе  си остана абсолютно занемарено.  Живея в тази част на Созопол и всяка сутрин се разхождам дотам и виждам, че  вместо да се покаже къде е била разположена църквата, крепостната стена… Този обект е на страхотно място  и общината може да печели от него, може да бъде посещаван не само през лятото. Ами, крепостта Акра в Черноморец. Остров Свети Иван с манастира… Много са възможностите.

 

А  имате ли план за разработването на „Свети Кирик и Юлита“?

Това е изключително тежък проблем. Както знаете „Свети Кирик и Юлита“ е държавна собственост. Общината е правила  няколко пъти постъпки, а и  общинският съвет е взел решение да бъде предоставен на общината, но когато взимахме тези решения,  бях на мнение, че начинът не е правилен. Ние искахме да ни го даде държавата, а не предлагахме нищо. Тогава попитах каква е нашата визия, а ми отговориха „Абе, нека го вземем, пък тогава ще направим нещо“. Аз предлагам друго. В момента хора от моя екип работят по темата. Разработваме концепция за „Свети Кирик и Юлита“ . Тази концепция ще бъде обявена пред нашите съграждани за обсъждане и след това, ако те са съгласни с визията, която предлагаме ние, ако успеем да се преборим на тези избори и управлението на общината зависи от нас, ние ще представим тази визия и пред държавата и министерствата, които ще вземат решение да бъде ли собствеността деактувана или не. Защото,  отново се повтарям, за мен е несериозно да искаме нещо, без да знаем какво ще правим. Аз лично не съм виждал концепция за развитие на „Свети Кирик и Юлита“, която да е разработена от Община Созопол.

Пред изборите в общинските администрации винаги тръгват слухове, че ако дойде нов кмет, ще заиграе метлата. В случая „червена“ метла. Ако Вие спечелите кметския пост, ще уволнявате ли общински чиновници наред? Сам казвате, че има много общински чиновници, а повечето дейности са „аутсорснати“ на външни фирми.

Аз ще се изправя пред чиновниците и ще им кажа, че нито един от служителите, които работят и съвестно изпълняват работата си…

…извинете, но това звучи като клише…

…не, не е клише. Община Созопол е като един жив организъм. И този жив организъм е съставен от хората, които работят  и в администрацията. По мое мнение в общината  работят прекрасни специалисти.  Само че досегашният кмет, отстранен от длъжност, и заместникът му, те са задавали политиките и те не са се справяли с работата. Нито един от служителите не трябва да се притеснява за своята работа.

Дочу се за една Ваша малко екзотична идея да промените тотално транспортната схема в Созопол. Може ли да дадете малко подробности за това свое намерение?

Не бих си позволил такива определения като тотална промяна … Аз ще направя първо анализ на транспортната схема за извънградските линии в момента. Ще поканя представители на браншовите организации да се включат в този анализ и с тяхна помощ да разработим план, чрез  който да бъде подобрена връзката между Созопол, Черноморец и населените места в общината.  Най-вече това касае летния сезон, когато за около три месеца Созопол се превръща в пълна лудница. Пълен хаос настава тогава. И другото, което трябва да се промени драстично, е начинът на движение и паркиране в град Созопол. Защото в Созопол проблемът е страхотен. По тази тема ще бъде проведено широко обществено обсъждане. Моята идея оттук нататък е за всяко нещо, което касае населено място в общината, да се случи след широк обществен дебат, а не както досега. Обявява се, например, обсъждане на бюджета в малко каренце във вестник и на самото обсъждане по протокол са се явили деветнадесет души, всичките до един общински служители. Това е смешно.

Затова всички решения, които се взимат, ще стават с обществено обсъждане и консенсус.

Но нали не изключвате възможност на едно такова обсъждане Вашето предложение да бъде отхвърлено и хората просто да не са съгласни с него?

Нали не мислите, че аз съм най - умният?

Ако Вие поемете управлението на община Созопол, какво да очакват хората?

Аз не знам те какво очакват, но лично за себе си знам, че ако ние поемем управлението, ще се постараем нещата да стават абсолютно прозрачно, а не както досега. Второ общинският съвет няма да бъде повече „гумен“ печат на кмета. Наистина ще има дебати, наистина ще се приема мнението на общинските съветници. Досега, толкова години управлението на бившия, на отстранения кмет Рейзи, се характеризира с еднолична власт, упражнявана от него и общинският съвет като „гумен“ печат само потвърждава решенията, взети от него. Единствените позиции, изказвания, дебати и дискусии са били предизвиквани от БСП. Другите колеги, да са живи и здрави, но те само вдигаха ръце „за“

Май обещавате само работа?

Работа. То  друго няма. Ако очакват от мен друго, няма как да се случи. Смятам, че основното нещо е прозрачност. Най-важно е един кмет да чува хората, но за да ги чува, трябва да е сред тях и да се вслушва в думите им. Трябва да слезе от лимузините и служебните коли, само тогава може да се чуе какво искат хората в Созопол. Тогава решението, които предлагаме ще бъдат съобразени с мнението на хората. По този начин ще се случват нещата. Смятам, че всичко, което се случва, трябва да е практично и в полза на хората.

Но най-важно от всичко е хората да имат глас.

Автор: Красимир Калудов

 

 

Коментари

политика ...


икономика ...


образование ...