региони 11 сеп. 2019 2019-09-11 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc2xUIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--384baf8ad9b306276c93cb00110d129db6882d15/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35641.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Държавата дава терен на Поморие за крайбрежна зона за отдих

Правителството предостави безвъзмездно правото на собственост върху имот - частна държавна собственост на Община Поморие, област Бургас.

Теренът се намира в град Поморие, ул. „Хан Кубрат“ и е с площ от 2314 кв. м, заедно с построените в него сгради.

Досега имотът е управляван от областния управител на Бургас. След прехвърлянето му на Община Поморие теренът ще се използва за изграждане и поддържане на общодостъпна крайбрежна зона за отдих (парк).

Предвижда се да бъдат обособени нови алеи, богато озеленени места за отдих и кътове за детски игри. Очаква се с благоустрояването на имота да се увеличи туристическия потенциал на района, да се намали шумовото натоварване, да се създадат условия за здравословна градска среда, както и да се осигури достъп до публичните пространства на хора с увреждания.

Коментари

региони ...


здраве ...


култура ...