култура 07 авг. 2019 2019-08-07 2019-08-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/5466e9ab59949b5713c6c521f380989a0b28c76a/store/fit/600/400/c3fd66cd5f7275370551187e32ab62546a0b237e7a801c7f7381abe0d35a/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Елементи от античен храм откриха археолозите в Акве Калиде

Надписи на старогръцки и латински език върху каменни плочи бяха открити при археологически проучвания на древния град Акве Калиде край Бургаски минерални бани.

Предположенията са, че находките са всъщност части от стените на античен храм, използвани в по-късен етап при строителството на други сгради.

Специалистите все още не са разкрили пълното съдържание на надписите.

Проучванията на археологическия екип са съсредоточени в североизточния край на баните.

В тази зона е разположен откритият още през 2012 год  аподитериум, т.е помещение, съответстващо на съвременните съблекални.

Неизследваният още аподитериум е част от голям балнеологичен комплекс, създаден в ранновизантийския период.

До момента археолозите са открили няколко нива, включително най-късно използваното банско помещение от ХІІІ в. , както и свързаните трите отточни канала на юг и на изток-югоизток.

Установени са следи от опожарявания и използване на помещението в различна строителна конфигурация с най-малко четири строителни препратки

В находките преобладават керамиката и монетите от ранновизантийската епоха и от ХІ-ХІІІ в. Ценна е и откритата домонетна форма на бронзова стрела-монета от VІ в. пр. Хр. 

 

култура ...


региони ...


различно ...