ориентири 13 юли 2019 2019-07-13 2019-07-13 https://www.burgas-reporter.com/attachments/0554cc37a6676aeee0520580156cc0022c442a69/store/fit/600/400/01167c587ba69aa2330efcaad1eb77d4dfc6ee6670aa5d3f8fd071bfca62/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Най-много са двустайните жилища в Бургаско

Осигуреността с жилища в област Бургас на 1 000 души от населението е 706, като в градовете тя е 705, а в селата - 710.

Това показват данните на Националния статистически институт за 2018 г.

През предходната година стойността на показателя за областта е 700 жилища, съответно 699 в градовете и 703 - в селата.

В края на 2018 г. в област Бургас 112.9 хил. жилища са двустайни, следвани от тристайните - 84.2 хил., а тези с четири и повече стаи достигат 51.3 хиляди.

В градовете на областта 41.8% от жилищата са двустайни, 27.9% са тристайни, 15.8% са едностайни и 14.5% са с четири и повече стаи. В селата 33.0% от жилищата са тристайни, следвани от двустайните - 29.7%, с четири и повече стаи - 27.9% и едностайните - 9.4%.

Средният брой лица в едно жилище в област Бургас е 1.4, както в градовете така и в селата.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 264.4 хил. или 91.3% от общия жилищен фонд на област Бургас.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 20 283.3 хил. кв. м., като делът на полезната площ на жилищата в градовете е 76.8% от общата полезна площ на всички жилища. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 70.0 кв. м., като от градовете тя е 70.5 кв. м., в селата - 68.5 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Бургас е 37.0 кв. м., като за градовете тя е 36.8 кв. м., а за селата 37.7 кв. метра. В края на предходната година средната жилищна площ на човек от населението е била 36.7 кв. м., като в градовете тя е 36.5 кв. м., а в селата - 37.2 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабденост, канализация, и изградена инсталация за централно или местно отопление (парно или газ).

От всички 289.7 хил. жилища в област Бургас 73.7% са електрифицирани, с водопровод и канализация. Електрифицираните жилища с водопровод, канализация и с централно или местно отопление са 22.6%, електрифицираните само с водопровод - 2.4%, а само електрифицирани - 1.2%.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...