региони 06 юли 2019 2019-07-06 2019-07-06 https://www.burgas-reporter.com/attachments/cf6cbac4e5326f336f6fb84900909ff597648869/store/fit/600/400/6a1efd8733710cbb9ccdc1b4e68b1130069e1ba7f736c95699045902bcf9/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Жилищните сгради в Бургаско са се увеличили с 201 за година

За една година броят на жилищните сгради в област Бургас се е увеличил с 201.

Това показват данните на Националния статистически институт за края на 2018 г., сравнение с предходната година.

През декември 2018 г. в региона е имало 103.8 хил. жилищни сгради.

В градовете се намират 48.0 хил. жилищни сгради, а в селата - 55.8 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 5% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради с гредоред - 47.8 хил. или 46.0% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча - 40.6 хил. или 39.1%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 7.7%, а панелните - 1.3%. В градовете преобладават тухлените сгради с бетонна плоча - 52.3%, а 58.4% от тухлените с гредоред са в селата на областта.

Към 31 декември 2018 г. в област Бургас преобладават едноетажните жилищни сгради - 52.6 хил. или 50.6% от всички сгради в областта. Сградите на два етажа са 36.5 хил. (35.2%), триетажните са 8.6 хил., а жилищните сгради на четири и повече етажа са 6.1 хиляди.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради построени в периода 1946 - 1960 г. – 22.2%, а най-нисък на тези, построени до 1918 г. - 1.3%

региони ...


здраве ...


култура ...