региони 20 юни 2019 2019-06-20 2019-06-20 https://www.burgas-reporter.com/attachments/3f60b34e4e1da21b849369a3dc307421ddd36b5d/store/fit/600/400/7e1e1798a83c87aaf5896db756140d48b5754b2063a200c0c8ec41f26291/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Министерството на културата ще управлява имот в Ахтопол

С решение на Министерския съвет Министерството на културата получава за управление имот в град Ахтопол, заедно с построените в него пет сгради. Теренът е с обща площ 10 035 кв. м

До момента имотът е бил предоставен на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, за нуждите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Бургас, но е с отпаднала необходимост за ведомството.

Занапред имотът ще се управлява от Министерството на културата с цел опазването му като археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Правителството разреши също продажба на активи, представляващи енергийни съоръжения, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, които са на територията на клон „Бургас“.

„Клон „Бургас“ стопанисва високоволтов електропровод (BEЛ) 20kV „Урожай“ и ВЕЛ 20 kV „Полевъд“. Правото на изключване и обезопасяване на съоръженията при настъпили аварии е само и единствено на „EVN България“ ЕАД, което е свързано със значителни разходи по заплащането на съответните такси.”, съобщават от правителствената пресслужба.

Продажбата на активите ще се осъществи чрез пряко договаряне с „Електроразпределение Юг“ ЕАД (EVN) при начални цени не по-ниски от пазарната стойност, определена от независим оценител.

региони ...


здраве ...


култура ...