култура 09 юни 2019 2019-06-09 2019-06-09 https://www.burgas-reporter.com/attachments/7937ce798d2a20b6fe9d6e30873b5d442ce08c4f/store/fit/600/400/fa95e17c8a4c228742d8486fdac2c76e3194725751dc2bae2e928c969139/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Музеите в Бургаско привличат повече посетители

Музеите, намиращи се на територията на област Бургас, привличат все повече посетители.

Това показват официалните данни на Националния статистически институт за 2018 г.

За миналата година експозициите са били разгледани общо от 252.8 хил. души. Сравнено с 2017 г. посетителите са се увеличили с 9.8%.

В дните със свободен вход са осъществени 13.5% от посещенията на музеите (34.1 хил.). Регистрирано е увеличение на посещенията на чужденци в музеите - с 4.5 хил., или с 3.3% спрямо предходната година.

Общият брой на персонала на музеите в областта през 2018 г. е 127 и се увеличава с 1.6% в сравнение с 2017 година.

Към 31 декември 2018 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, със 100 хил. фондови единици. В сравнение с 2017 г. техният брой намалява с 3.5%. Цифровизирани са 16.7 фондови единици, което е с 44.3% повече в сравнение с предходната година.

култура ...


региони ...


различно ...