образование 25 май 2019 2019-05-25 2019-05-25 https://www.burgas-reporter.com/attachments/630d8001d1c6b0daba56e8909086d403b24d47cd/store/fit/600/400/074ccdc83a8c96d0e167e61e271ae6b8b84d4cb8a0c5238fe52b79dcb3cc/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Местата в детските градини в Бургаско намаляват

За учебната 2018/2019 година местата в детските градини в област Бургас намаляват до 14 259, като през предходната година те са били 14 444.

Това сочат данните на Териториалното бюро на Националния статистически институт.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година е 79.3%, или 0.8 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2017/2018 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 125 (119 за страната) през учебната година и намалява с 6 спрямо предходната година. Една група се формира средно от 25 деца (24 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 177, от които 1 107 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 3.0%, в т.ч. броят на детските учители - с 2.9%.

образование ...


политика ...


спорт ...