образование 25 май 2019 2019-05-25 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0ZnIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--990aaac43ba93b9c5f35b4659d323a8ffc7ea19d/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34718.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Местата в детските градини в Бургаско намаляват

За учебната 2018/2019 година местата в детските градини в област Бургас намаляват до 14 259, като през предходната година те са били 14 444.

Това сочат данните на Териториалното бюро на Националния статистически институт.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година е 79.3%, или 0.8 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2017/2018 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 125 (119 за страната) през учебната година и намалява с 6 спрямо предходната година. Една група се формира средно от 25 деца (24 за страната).

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 1 177, от които 1 107 са детските учители. В сравнение с предходната учебна година, общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 3.0%, в т.ч. броят на детските учители - с 2.9%.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...