култура 08 май 2019 2019-05-08 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcjlSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--3bd926bd6f7b6a22f401ef88daf86b5edc066538/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34579.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Хилядолетно съкровище ще бъде показано в бургаската „Нощ на музеите“

Вълчитрънското златно съкровище ще бъде представено в Археологическия музей в Бургас на 18 май като най-важния „гост“ в поредното издание на „Нощ на музеите“. Посетителите ще могат да видят общо девет изящно изработени експоната с чистота на златото от 88%.

 

Учените датират ценните предмети от края на бронзовата епоха, т.е в периода 1600-1200 години преди Хр. Това е епохата на „Микенска Тракия“, за която се откриват сведения в „Илиада“ на Омир.

 

Предполага се, че златните съдове са използвани в култовите практики на тракийските царе-жреци.

До момента това е най-голямото тракийско златно съкровище, откривано на територията на България. 

 

Коментари

култура ...


региони ...


различно ...