образование 24 апр. 2019 2019-04-24 2019-04-24 https://www.burgas-reporter.com/attachments/db54929dc0807330b8fbf54e2d9f2b9e9ef13dc0/store/fit/600/400/0eb139e5e1ce3d20aa0213af9286ab3e1feb58fcbf0ac4871d05421e5508/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Училища ще си сътрудничат по програма „Иновации в действие“

Училищата в страната могат да кандидатстват по национална програма „Иновации в действие“.

Тя стартира вчера и дава възможност за сътрудничество между иновативните училища, както и между иновативните и желаещите да станат такива.

Училищните ръководства трябва да попълнят електронен формуляр в сайта https://ischools.mon.bg/ до 3 май 2019 г. включително.

По всеки от двата модула на програмата могат да се включат до 290 училища и до 2320 учители и ученици. Те ще се възползват от тридневни посещения в партниращите образователни институции за популяризиране на добри практики и иновации.

След попълване на формуляра иновативните училища трябва да изберат партньор за сътрудничество и обмяна на опит и да сключат договор с него до 31 май 2019 г. Училищата, които не са вписани в Списъка на иновативните училища, трябва да избират от електронната платформа иновативно училище и също да сключат договор. По програмата е допустимо иновативните училища да имат само един партньор, като програмата за мобилност се определя след договаряне между двете страни.

В договорите се описват дейностите и иновативните училищни практики, които ще бъдат демонстрирани чрез посещение на място на учители и ученици в избраното училище-партньор. Ще бъдат организирани публични изяви с участието на родители и образователната общност за мултиплициране на иновациите и опита. Ще се изготви и съвместен продукт от мобилността за популяризиране на иновациите - презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци.

Списъкът на училищата, определени за участие в Националната програма, ще се публикува на официалната страница на МОН. След приключване на дейностите по нея е предвиден научно-изследователски анализ, както и изработване и апробиране на инструментариум за определяне на критерии, показатели и индикатори за успешна училищна промяна.

образование ...


политика ...


спорт ...