образование 19 апр. 2019 2019-04-19 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbXhSIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--f9fc4e4a3a2082120cfa3033be9f407c711fe028/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34432.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Училищата и бизнесът в Бургас ще си сътрудничат

Директорите на професионалните гимназии в Бургас ще се срещнат с представители на местния бизнес, за да обсъдят с тях нуждите от кадри в региона.

В разговора ще се включат още служители на Инспектората по образование.

Идеята се е родила след разговор на кмета Димитър Николов с управителите на предприятия и браншови организации в града и с ръководството на Регионалната инспекция по заетостта.

Бургаският бизнес изпитва хроничен недостиг на кадри в определени специалности. В тази връзка общинската администрация ще разработи специална програма "Работа в Бургас", с която да съдейства за привличането на специалисти, за които има дефицит на пазара на труда.

В момента бургаските фирми търсят строителни и софтуерни инженери, преподаватели, лекари и медицински сестри, висококвалифицирани ИТ специалисти, стругари, заварчици, инженер-химици.

До края на годината се очаква да отворят над 20 производства, които също ще имат нужда от кадри. Община Бургас е отворена за предложенията на бизнеса за начините, по които може да съдейства за привличането на недостигащите специалисти в определени сфери.

На срещата бяха обсъдени различни идеи за по-тясно взаимодействие между бургаските университети, училищата и фирмите в града.

Директорът на УМБАЛ-Бургас д-р Миразчийски поиска съдействие от кмета Димитър Николов за иницииране на разговори с Министерството на образованието по отношение на увеличаване на бройките за прием в съществуващите медицински специалности в университет "Асен Златаров", като от своя страна се ангажира за тяхната реализация в държавната болница.

Коментари

образование ...


политика ...


спорт ...