ориентири 13 апр. 2019 2019-04-13 2019-04-13 https://www.burgas-reporter.com/attachments/89c0cc0c840525a8dcaefae57564ba50a2f95950/store/fit/600/400/7a0e51fb4a71602ab7cb01760877eb9ef5089f5dbf1af9c927a30cf2894b/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Бургас сред областите с най-младо население

Само за една година населението на България е намаляло с 50 хиляди души.

Това показват данните на Националния статистически институт.

В края на миналата година българите са наброявали 7 000 039 души, но към момента навярно тази бройка е паднала под 7 милиона.

Най-бързо се топи населението в Северозападна България, а най-бавно в Югозападна. В 164 населени места в България не живее нито един човек. Най-много такива села има в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали.

Статистиката показва, че процесът на застаряване на населението продължава. В края на миналата година лицата на 65 и повече навършени години са 1 493 119, което е 21.3% от населението на страната. В сравнение с 2017 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Децата до 15 години са 1 004 845, или 14.4% от общия брой на населението. Спрямо 2017 г. този дял се увеличава с 0.1%.

Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5%, и Бургас - 15.6% от населението на областта. Общо в шестнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 11.5% и Габрово - 11.6%.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...