региони 20 март 2019 2019-03-20 2019-03-20 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c7f269b2f907e93764eb7583921afd9d2fd76db9/store/fit/600/400/ccbc5fef734814da223c2de3a2457e2f28f39a8193fb1512e8df0fd040f7/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Поморийци ще рециклират дрехи и обувки

Жителите на Поморие вече имат възможност да предават за рециклиране ненужни дрехи и обувки.

За целта на няколко места в града са разположени специални контейнери – на паркинга срещу общинска администрация, до сградата на Районно управление – Полиция и на автогарата в кв. „Свети Георги”.

Проектът с фокус върху повторната употреба се осъществява със съдействието на фирма TexCycle и от години съществува в повечето европейски държави.

Контейнерите са ясно обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“, с инструкции за използване и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Желателно е дрехите да бъдат изпрани и прибрани в торба. Част от материалите ще се използва за почистване в индустрията, а друга част ще бъде предавана за рециклиране или оползотворяване в специализирани инсталации. Съвместно с Община Поморие и службата за Социално подпомагане, освен преработката, TexCycle има готовност и да предоставя дрехи на нуждаещи се хора абсолютно безвъзмездно.

Инициативата осигурява лесен и удобен начин за разчистване на гардероба, но и  предотвратява нерегламентираното изхвърляне, разпиляване или изгаряне на тонове текстилни отпадъци. Събирането, транспортирането и последващото оползотворяване ще се извършват за сметка на компанията.

региони ...


здраве ...


култура ...