ориентири 13 март 2019 2019-03-13 2019-03-13 https://www.burgas-reporter.com/attachments/6b713c2d01535e698d9db98a0aef89d120c83128/store/fit/600/400/0dab4e2895e12d46730ebbb3dd1aed39c601fb92b87f71ca28c71377bcdc/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Законова поправка премахна „водомерите“ от речните рибовъдни ферми

Рибовъдните ферми, разположени върху реки, вече няма да бъдат принуждавани да монтират водомери в стопанствата си, за да отчитат употребената в дейността си вода.

До отпадането на абсурдното изискване се достигна след поправка в Закона за водите.

До момента изпълнението на това условие натоварваше собствениците на подобни стопанства с около 20 000 лв. без да бъде постигнат някакъв положителен ефект.

Водомерите не можеха да отчетат реално употребената вода в речните ферми и натоварваха с излишни разходи предприемачите в този бранш особено по време на топене на снеговете или след проливни дъждове.

За в бъдеще подобни стопанства ще плащат такса за водоползване, а нейният размер ще се изчислява според обема на всеки конкретен рибарник.

Според бургаския депутат от ГЕРБ Иван Вълков, който е вносител на поправката в закона, по този начин се възстановява справедливостта, тъй като собствениците на стопанства за риба и аквакултури в езера и язовири или на платформи са нямали такива разходи както колегите си по реките.

 

Същевременно речните рибовъдни ферми в Гърция, Турция, Хърватска, Румъния, Чехия, Полша Македония, Малта не плащат изобщо такава такса, което прави цените на продукцията на родните предприемачи неконкурентноспособни на европейския пазар.

 

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...