региони 27 фев. 2019 2019-02-27 2019-02-27 https://www.burgas-reporter.com/attachments/53919ebd870ef01c33322cb16016595e1b550e69/store/fit/600/400/b5a2a00472a086be47af83be5c45a71912f1a9211ae0959ca137f59059eb/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Имоти в община Айтос се отчуждават заради жп линията Пловдив - Бургас

С решение на Правителството се отчуждават имоти и части от имоти, които са частна собственост, в землищата на селата Тополица и Черноград, община Айтос, област Бургас.

Дейностите са във връзка с изграждането на пътни надлези за жп участъка Пловдив – Бургас.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти - частна собственост, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс, което ще се извърши от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Снимка: Канал 3

региони ...


здраве ...


култура ...