образование 26 фев. 2019 2019-02-26 2019-02-26 https://www.burgas-reporter.com/attachments/73467a5b2c368c2a0913aa77288016537e8be80e/store/fit/600/400/a96a2c468acdc1fbd3dd0494f874aefa3079652725dce4a0da10b67adb9f/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Новият Център за съвременно изкуство ще има покрив от растителност

Новата библиотека и Центърът за съвременно изкуство в Бургас ще имат покрив от зелена растителност.

Обектът ще бъде изграден на мястото на бившата Немска болница.

Към момента общинската администрация е стартирала процедурата по избор на изпълнител. Цялото наименование на проекта е "Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно - образователен център за съвременно изкуство и библиотека, находяща се в централната част на град Бургас"

Обществената поръчка ще се реализира чрез комбиниране на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 и  средства от бюджета на Община Бургас.

Идеята за изграждането на нова библиотека и Център за съвременно изкуство беше предложена преди няколко години от кмета Димитър Николов, който убеди държавната власт да прехвърли имота на Общината, за да може тя да търси начини за неговото преобразяване.

Новата библиотека ще съхранява над 600 000 произведения на български и чуждестранни автори, а в центъра за съвременното изкуство ще представят временни и постоянни експозиции.

Новият проект предвижда също красив атриум от стъкло и метал.

Отвореното пространство ще насочва посетителите в три посоки - към библиотеката, Центъра за съвременно изкуство и градината. При вечерни сбирки, концерти, този вход  ще може да бъде отворен, а чрез новопроектиран панорамен стъклен асансьор, посетителите ще  могат да ползват многофункционалната зала на третия етаж и откритата тераса.

 

образование ...


политика ...


спорт ...