образование 24 фев. 2019 2019-02-24 2019-02-24 https://www.burgas-reporter.com/attachments/4d503ade9d115de9114c08c74045e6872ea1f7f8/store/fit/600/400/a56df1074ccd2a11a88dd77b5b8e86b167d6518608a4f34590013d4d078b/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Правилата за прием в първи клас, в детски ясли и градини в Бургас ще бъдат променени

Водещ критерий при приемането на ученици за обучение в първи клас е близостта на училището до постоянния или настоящ адрес на детето по силата на Закона за предучилищното и училищното образование  и след последните изменения на Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

Поради тази причина Община Бургас е задължена да се съобрази с този критерий и да разработи прилежащи райони за всяко учебно заведение, за да гарантира пълен обхват на учениците.

На предстоящата сесия на 26 февруари съветниците ще обсъдят, гласуват и евентуално приемат нов регламент в условията, реда за регистрация за участие, класиране и записване на деца в общински самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища, както и на първокласници в учебни заведения на територията на Община Бургас.

За целта от администрацията предлагат да бъдат въведени нови правила в приема.

Класирането отново ще става на базата на точкова система. Заявените  предимства при регистрацията ще трябва да бъдат доказани по време на записването на детето в съответното учебно заведение, т.е на място трябва да бъдат предоставени всички необходими документи, удостоверяващи тези предимства. Липсата им ще води до отказ от записване на детето.

Родителите, чиито молби за прием не са получили одобрение, ще разполагат с време да коригират неточностите в документацията. Ако не го направят, детето им ще стане част от второ класиране по служебен път.

Заявеният в регистрационния талон адрес на местоживеене на детето ще бъде проверяван по служебен път. Ако декларираният адрес и адресът в ГРАО не съвпадат, детето няма да бъде записано.

По настояване на родители в списъка с училища, където ще има подготвителни групи, ще бъдат добавени ОУ „Св. Княз Борис I“ и НБУ „Михаил Лъкатник“, където ще бъде разкрита по една полудневна група.

От общинска администрация са отхвърлили въвеждането в сила на критерия „работещ родител в съответното учебно заведение“ заради възможното облагодетелстване на едни родители и евентуалното дискриминиране на други.

Районирането от 2018 год. ще бъда запазено, а единствената промяна ще бъде свързана с разширяването на район „централен“, като в него ще бъдат включени Централна градска част, ж-к „Лазур“, ж-к „Братя Миладинови“ , а ЦАУ „Зора“ и ЦАУ „Приморие“ ще бъдат обединени.

Община Бурас въведе първа в страната електронна платформа за записване на деца в ясли, детски градини и първи клас в училища.

образование ...


политика ...


спорт ...