региони 21 фев. 2019 2019-02-21 2019-02-21 https://www.burgas-reporter.com/attachments/63fedb4764934be3abed985187a3a7e95b536a9c/store/fit/600/400/0dbd828fe5ee934784dcb38a1f6f50425ea94170681c52606addeb0b5b5c/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Екоинспекцията нареди на кметовете да чистят речните корита

Кметовете на 13-те общини в област Бургас ще трябва да предприемат мерки за почистване на речните корита и отстраняване на нерегламентирани сметища в прилежащите им територии.

Срокът на изпълнение на предписанията, издадени от РИОСВ-Бургас, е 15 април.

До края на месец май екоинспекцията ще провери дали заповедта е спазена. При констатиране на нерегламентирани замърсявания ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. За неизпълнение на предписание Законът за опазване на околната среда предвижда глоба от 2000 до 20 000 лева.

В същия период ще бъдат извършени проверки и за чистотата на общинската пътна мрежа, населените места – ангажименти произтичащи от Закон за управление на отпадъците на Общините. При констатиране на неспазване изискванията на ЗУО ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, които предвиждат глоби от 3000 до 10000 лева.

региони ...


здраве ...


култура ...