региони 20 фев. 2019 2019-02-20 2019-02-20 https://www.burgas-reporter.com/attachments/2210b785760ccaae5b39ba38f6f41ee3c4e35c34/store/fit/600/400/baed19afeec9b5f3af6635bd49a2aa6e40e18bc3fe8aa9df0284901a4d56/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Изменения в ЗУЧК ще защитава дюните

Правителството одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗИД на ЗУЧК).

Предстои Народното събрание да разгледа и приеме проекта.

Предвиждат се санкции за поставяне на преместваем обект върху неохраняем морски плаж в нарушение на закона, за поставяне на плажни принадлежности и преминаване или спиране с пътно превозно средство върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни.

Включени са и санкции за плажни оператори, ако не осигурят равностоен достъп за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите, както и санкции за субект, който в нарушение на закона ограничава правото на гражданите за свободен и безплатен достъп до морските плажове.

Прецизирани са също така нормите, засягащи и органите, които са ангажирани с административното производство при установяването на нарушенията и определянето на наказанията. Предвижда се препращане към правилата за реализиране на административно наказателното производство в съответния закон, в случаите, в които се засяга област на регулиране в компетентността на друг административен орган.

региони ...


здраве ...


култура ...