региони 02 фев. 2019 2019-02-02 2019-02-02 https://www.burgas-reporter.com/attachments/d33456ba77558579171007e3d7dac3d0f9334b45/store/fit/600/400/368145a6d5707f5fffd006e5b2930ef28cbe6a5b62da03eeb0755fedfcec/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Строителството на "Арапя" не е в защитена територия

Теренът в местността Арапя, където се извършват строителни дейности, не е защитена територия.

Това уточняват от РИОСВ-Бургас във връзка с изнесена информация за изсичане на дървета във въпросния имот.

„Дейностите по премахване на дълготрайна дървесна растителност от терена не са в правомощията на РИОСВ-Бургас. Имотът не попада в защитена територия, нито в защитена зона по "НАТУРА 2000". На терена няма регистрирани вековни забележителни дървета, които да попадат  под защитата на Закона за биологичното разнообразие.”, коментират от регионалната екоинспекция.

По време на процедурата по разглеждане на инвестиционното предложение е представено становище от ТП „Държано горско стопанство”, според което след направена на терен проверка става ясно, че имотът не попада в горска територия.  

Поддържането на зелената система и премахването на растителност са в правомощията на община Царево, на чиято територия се намира обектът.

Снимка: Нова телевизия

региони ...


здраве ...


култура ...