региони 18 дек. 2018 2018-12-18 2018-12-18 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c9bc33d726dd6b301a315f6377569548eb992f7f/store/fit/600/400/eca5a97611393f89eb18dc3a3f162ccb94937d42d1e5996455ae8a0bb8bb/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Над 22 млн. лв ще струва чистотата в Бургас и в съставните селища

Почистването на Бургас и съставните селища в общината през 2019 год. ще струва на бюджета 22 387 835 лв.

По отделни пера разходите са разпределени както следва:

8 967 776 лв. ще струва събирането и транспортирането на отпадъци, както и закупуване на нови контейнери за отпадъци.

Средствата, необходими за чистене на улици, площади, алеи и паркове се предвижда да бъдат 6 942 200 лв. От тях за миене и метен, в това число ръчно, ще се изразходват 4 962 378 лв., а около 1 млн лв ще бъдат изразходвани за отстраняване на битови отпадъци от паркове, градини, зелени площи, спортни и детски площадки.

Миенето около училища, детски градини и други подобни публични сгради ще се прави с цел да бъдат снижени нивата на ФПЧ.

За зимното поддържане на улиците в Бургас в новата план сметка са предвидени 650 000 лв, а за общината 330 000 лв.

Планираните разходи по проучване ,проектиране,  изграждане и експлоатация  на нови съоръжения ще достигнат 6 277 600 лв.

региони ...


здраве ...


култура ...