ориентири 30 ноем. 2018

Започва кампания срещу пожарите в домовете

Във връзка със застудяването на времето и започналия отоплителен сезон Службата по пожарна безопасност и Община Бургас започват съвместна кампания за предотвратяване на пожари в домовете.

Статистиката показва, че най-честите причини за подобни инциденти са неправилното използване на печки с твърдо гориво и непочистените комини на жилищните сгради.

Рискови групи са възрастните и самотни хора. Затова кампанията на Служба "Пожарна и аварийна безопасност" е насочена именно към тях. Служителите от социалния патронаж при доставянето на храната ще дават на възрастните хора и информационна брошура. В нея са вписани няколко правила за използване на отоплителните уреди.

В брошурата са посочени следните съвети:

- Ползвайте само стандартни отоплителни уреди и електрически прибори!

- Не претоварвайте електрическите инсталации и не подсилвайте изгорелите предпазители. Подменете ги с нови!

- Не оставяйте без контрол печки с твърдо, течно и газово гориво, както и включени електрически уреди!

- Печките с твърдо и течно гориво включвайте само в стандартни комини. Поставяйте ги на отстояние от горими материали най-малко 80 сантиметра, а тръбите им на отстояние най-малко 50 сантиметра. Когато подовата конструкция е горима, поставяйте отоплителните уреди върху негорима подложка!

- Не разпалвайте печките на твърдо гориво с горими течности! Сгурта изхвърляйте, след като се убедите, че е напълно загасена!

- Комините и димоотводните тръби се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния сезон и периодично при необходимост.

Информационни брошури с посочените правила за безопасност ще бъдат раздавани във всички пенсионерски клубове.

Бургас е сред първите градове, в които са монтирани датчици за известяване при опасност от пожар.

Още от: ориентири


Още от: различно


Още от: време за прогноза