политика 27 ноем. 2018

Бургаският кмет поиска общините да могат да санкционират замърсителите на околната среда

Да бъдат приети законодателни промени, които да позволят да общините да санкционират промишлените предприятия, замърсяващи околната среда - призова кметът на община Бургас Димитър Николов. Той поиска и приходите от глобите да влизат в общинските бюджети, а не в републиканския.

Друго от предложенията му е комплексните разрешителни за разкриване на нови производства да бъдат издавани едва след приемане с 2/3 от гласовете на общинските съвети.

Димитър Николов припомни, че липсата на правомощия на кметовете да налагат санкции, позволява да бъдат отхвърляни в съда всички наказателни постановления срещу нарушителите. Само за 2018 год. тези постановления са били над 700.

Кметът изрази подкрепата си към привличането на международни лаборатории за изследване на чистотата на въздуха в Бургас и коментира, че обект на анализ трябва да бъдат всички емисии, отделяни в атмосферния въздух.

Още от: политика


Още от: икономика


Още от: образование