ориентири 27 ноем. 2018

"Отворени врати" за жертвите на домашното насилие в Бургас

Над 200 жени, жертви на домашно насилие, са потърсили помощ в „Център за превенция на насилието и престъпността“ – Бургас от началото на годината. 

По повод международната кампания "16 дни против насилието", която се отбелязва всяка година в повече от 130 държави, Асоциация „Деметра“ обявява дни на отворените врати в двата си консултативни центъра за жертви на насилие.

Срещите ще се състоят в „Център за превенция на насилието“ на 27 и 28 ноември и в „Център за подкрепа на жертви на сексуално насилие „Вселена“ на 29 и 30 ноември.

В подкрепа на кампанията се включва и „Зонта клуб“ – Бургас. В рамките на инициативата всички във автобуси от градския транспорт на Бургас са разлепени афиши и дипляни срещу насилието над жени, разпространени от жените на световната организация. 

Дамите от клуба избраха и произволни автобуси, където раздадоха брошури  с информация за консултативните центрове, предлагащи услуги за пострадали от насилие в гр.Бургас. 

За контакти:
 Валентина Станкова- 0889407027, управител „Център за превенция на насилието“
 Петя Великова- 0887648100, президент на „Зонта клуб“Бургас.

В световен мащаб статистиката сочи, че една от всеки три жени става жертва на насилие, независимо от социален и икономически статус, расова и етническа принадлежност, възраст, здравословно или друго лично положение. 

Още от: ориентири


Още от: различно


Още от: време за прогноза