региони 26 ноем. 2018

Поморие получи зелена светлина за ОУП

Министърът на регионалното развитие и благоустройството  Николай Нанков даде разрешение кметът на Община Поморие да възложи изработването на проекта на ОУП за цялата община, както и Екологичната оценка към него.

Решението на екоминистъра идва след като изготвеното предложение е съгласувано с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и с Министерството на културата.

„Общият устройствен план е дългосрочен документ, без който няма как да отговорим нито на инвестиционните интереси, нито можем да постигнем устойчиво и балансирано развитие на общината. Уверен съм, че усилията, които положихме и ще продължим да полагаме в тази посока, скоро ще доведат до добри резултати за Поморие.”, каза кметът Иван Алексиев.

Към момента, за територията на община Поморие е налице териториалноустройствен план, създаден в периода 1996 – 1997 г. при условията на различна законова и нормативна рамка и различно състояние на българското Черноморско крайбрежие.

През 2005 г. МРРБ възлага изработването на проект за изменение на ОУП. След необходимите съгласувателни действия 2 години по-късно планът е приет, но не е одобрен от тогавашния Общински съвет. Промени в Закона за Черноморското крайбрежие и въвеждането на екологичната мрежа „Натура 2000” завишават изискванията и налагат актуализация на вече изработения план. Следва четирикратна отрицателна оценка от МОСВ и през 2015 г. е взето решение за прекратяване на процедурата.

Това наложи кметът Иван Алексиев да стартира нова процедура за разработване на ОУП, подкрепен с решение на Общинския съвет от юни 2017 г.

Още от: региони


Още от: здраве


Още от: култура