ориентири 08 ноем. 2018

InBulMarS или бъдещето на морското наблюдение в България

Проектът „Интегрирано българско морско наблюдение” (InBulMarS) си поставя за цел е да проучи какви са нуждите и изискванията за подобряване на обмена на информация между всички сектори в областта на морското наблюдение.

Изпълнителите му си поставят за задача да бъдат определени правните и техническите проблеми пред интегрирането на съществуващите национални системи, които осъществяват контрол на морските пространства на България. 

Крайният ефект, който се търси, е всички секторни системи за морско наблюдение да станат съвместими до 2020 година и да обменят данни помежду си. В момента технологичната съвместимост между тях е проблемна.

Изграждането на една обща, пълноценна система за обмяна на данни, ще позволи осъществяването на надежден контрол в българските морски води.

Общият бюджет на проекта е 238 820 евро, като сумата на предоставената безвъзмездната финансова помощ от Европейския фонд за морско дело и рибарство възлиза на 191 056 евро. Негов координатор е ИА „Морска администрация”, с партньори: ГД „Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Военноморските сили, ДП „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Наблюдатели по проекта са Министерство на отбраната и Министерство на земеделието, храните и горите. 

Още от: ориентири


Още от: различно


Още от: време за прогноза