ориентири 03 ноем. 2018

Камък от времето на император Нерон привлича посетители на Акве Калиде

Посетителите на туристически комплекс Акве Калиде могат да се докоснат до ценен камък от времето на император Нерон.

Артефактът беше намерен при археологическите проучвания край Бургас.

Камъкът се показа публично за първи път, тъй като досега е бил проучван от археолозите.

Уникалността на находката идва от факта, че бележи поврат в досегашната научна хипотеза за началото на строежа на Римските терми в Акве Калиде. Доскоро се предполагаше, че термалният комплекс е изграден от император Траян през II в. сл. Хр., тъй като останалите римски бани в региона са построени по това време.

„След откриване и разчитане на надписа върху камъка, долната хронологическа граница на римските обекти в Акве Калиде се измества в началото на втората половина на I в. сл. Хр. като това се илюстрира от надпис на Нерон за построяване на баня. Според Н. Шаранков началото на Акве Калиде се датира между 60 и 68 г. от I в. Проучвателят допуска, че е възможно банята да е изградена около 61 г., когато Нерон строи пътища и пътни станции в провинция Тракия.”, коментират учените.

Археологическите проучвания, ръководени от археолог доц. Димчо Момчилов, разкриват още няколко структури към средата на I в. Между тях е мраморен басейн. Разкрити са 5 стъпала от източния му край, които се намират точно пред входа на Банята на Сюлейман - днешен музей. По-голямата час от това съоръжение остава под основите на турската баня.

Музеят в ТК "Акве Калиде" ще работи през ноември от 9:00 до 17:00 ч., без почивен ден. Цената на посещение в музея е 4 лв. за редовен билет, 2 лв. за ученици и пенсионери и включва прожекция на 3D мапинг филм.

Още от: култура


Още от: региони


Още от: различно