култура 01 ноем. 2018

Как се чества Денят на народните будители през годините

Първото честване на Деня на народните будители е през далечната 1909 год. в Пловдив. 

Патрон на будителството е покровителят на българския народ и на държавата ни Свети Иван Рилски, ето защо неговият ден в църковния календар се превръща по естествен път във всенароден празник.

През 1922 год министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски внася предложение в Министерския съвет 1 ноември да бъде обявен за официален празник като Ден на народните будители.

През 1945 год. комунистическата власт отменя честването на празника като го обявява за архаичен, националистически и чужд на социалистическия интернационализъм. 

Едва на 22 октомври 1992 год с решение на Народното събрание традицията е възстановена и днес отново Денят на народните будители е един от важните български празници.

на снимката - оригиналната "История славянобългарска" на Паисий Хилендарски, която се съхранява в Зографски манастир в Света гора

Още от: култура


Още от: региони


Още от: различно