региони 24 окт. 2018

Плаж „Созопол-централен“ с концесионер за 20 години

След проведени конкурси правителството определи фирма „Ауто фактор“ ЕООД за концесионер на плаж „Созопол-централен“. 

Договорът е за срок от 20 години. 

За този период „Ауто фактор“ ЕООД ще инвестира 381 720 лв. с ДДС за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж „Созопол-централен“. За целия срок на договора за концесия цената за 1 бр. чадър ще бъде в размер на 7 лв. с ДДС, а цена за 1 бр. шезлонг - в размер на 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. 

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от МС Методика и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане (роялти) 14,5% без ДДС или 136 434 лв. без ДДС.

Още от: региони


Още от: здраве


Още от: култура