образование 10 окт. 2018 2018-10-10 2018-10-10 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c2c75734ae16b5dbcb9a967c01bde38d47a74d54/store/fit/600/400/8db5cb1dc788afcae69693ce8ce36f4c88b593beb808d796896e6b7e2738/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Държавата дава още 7 млн. лв. за Wi-Fi в училищата

Правителството одобри 7 065 800 лв. за изграждане и развитие на безжични мрежи в 550 държавни и общински училища. 

Като част от създаване на единна образователна среда за всеобхватно обучение, изградените безжични мрежи ще осигурят възможност за гъвкав достъп до интегрирани услуги, свързани с комуникация, сигурност, достъп до база данни, мултимедийни файлове, интерактивно съдържание и др.

Предвижда се средствата да се разходват до 15 ноември тази година, след което директорите на училищата да представят в Министерството на образованието и науката отчет за извършените разходи за изградените безжични мрежи. 

Парите се осигуряват за сметка на планираните за тази цел разходи по бюджетите на МОН и на още девет първостепенни разпоредители с бюджет за 2018 г. 

образование ...


политика ...


спорт ...