ориентири 23 сеп. 2018 2018-09-23 2018-09-23 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c14e7029c45183063e33bf2dc32585730e3fa2ed/store/fit/600/400/d27a734388f898b8c02df2d6bb8ac5cbe0fdcc0ed1bc6bc8fe9167fc05e1/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Стимули за работодателите, наемащи хора с увреждания

Агенцията по заетостта набира заявки за обучения и наемане на безработни лица с трайни увреждания.

Дейностите са по два проекта - „Обучения и заетост за младите хора” – за безработни с трайни увреждания до 29 години, и „Обучения и заетост за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години.”

И двата проекта се реализират с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на ЕС по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 2014 - 2020.

Работодателите ще бъдат стимулирани да задържат максимално дълго хората с трайни увреждания на работното място. Със средства от Оперативната програма ще бъдат поети възнагражденията съгласно минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и осигурителните вноски на наетите лица за 24 месеца.

Ако работодателите задържат служителите 6 месеца след този срок, ще им бъде даден еднократен бонус от 6 минимални работни заплати.

Всеки работодател, който желае да наеме безработни лица с трайни увреждания по посочените проекти, може да подаде заявка за разкриване на свободни работни места във всички Бюра по труда в страната. 

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...