ориентири 14 сеп. 2018 2018-09-14 2018-09-14 https://www.burgas-reporter.com/attachments/36f91dc356c07a50eab40aaa1dc7c887fc7511a2/store/fit/600/400/e118d3efb8e6f5e9689e7d15e28ed4993dffd6bb8d7c2ffe1f8edc65d45a/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Eвропейският парламент се обяви срещу двойният стандарт на продуктите в ЕС

Европейският парламент препоръча приемането на поредица от мерки, чието прилагане трябва да реши проблема с „двойните стандарти“ в ЕС.

По време на пленарното заседание за пореден път бяха посочени факти за съществуване на различия в състава на продукти, рекламирани и разпространявани под една и съща марка, с привидно идентична опаковка, което е в ущърб на потребителите от Централна и Източна Европа. Евродепутатите обявиха, че "Продукти с една и съща марка и опаковка трябва да имат еднакво съдържание. Тестове, проведени в няколко държави членки, доказват, че съществуват различия в състава на продуктите. Дискриминацията на потребители е недопустима"

Депутатите в Европейския парламент се обединиха около становището ,че ако дадена фирма разпространява даден продукт в различни държави на ЕС, но съставът се различава между държавите, то продуктът не трябва да има същата опаковка и да бъде рекламиран по идентичен начин, отбелязват евродепутатите.  
„Регионалните потребителски предпочитания не трябва да се използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагането на различно качество на различни пазари“, отбеляза Парламентът, подчертавайки, че производителите могат да предлагат различни продукти с различни съставки и качество в ЕС въз основа на обосновани съображения, при условие че напълно зачитат законодателството на ЕС. 

Евродепутатите приканват производителите да разгледат възможността за добавяне на лого на опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на даден продукт на дадена марка е еднакъв в различните държави членки.  
 

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...