региони 10 авг. 2018 2018-08-10 2018-08-10 https://www.burgas-reporter.com/attachments/704beed5e1c89cf97bb709ee1b64840b7827c496/store/fit/600/400/03f411c746a01bf4c04ad9177b1242bb5ad462a334273ec31027aaa6684f/article_image

Burgas Reporter Ltd.

РИОСВ-Бургас: Катранените топчета край Созопол са от старо замърсяване

Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория - Бургас направиха вчера съвместна проверка на плажовете на Созопол, Черноморец и къмпингите в района.

Инспекцията е във връзка със сигнали от летовници за замърсяване с мазут.

„Водите са с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или опалесценция, не са установени замърсители от сушата. По заявка на Басейнова дирекция, от лабораторията са взети две проби от морската вода в района на двата плажа, които ще бъдат анализирани по показатели: нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен.”, коментират от РИОСВ – Бургас.

РИОСВ и БД предписаха на концесионерите на морските плажове да предприемат незабавни действия за почистване на плажната ивица до пълно отстраняване на замърсяването.

След като бе уведомена Дирекция „Морска администрация“, от там информираха, че отново става дума за т.нар. катранени топчета, който се получават като краен резултат от обветрянето на нефт или нефтопродукти след дълъг престой във водата. Катранените топчета престояват продължително (повече от 6 месеца) на дъното на морето и се изхвърлят на брега след силен вятър и вълнение. 

„За съжаление обикновено подобни замърсявания се правят извън  териториално море, където е невъзможно да се проведе разследване. На този етап единственият възможен начин  на почистване е механично събиране от плажа“, гласи становището на Дирекция „Морска администрация“. 

Сигналите за подобни замърсявания се препращат от РИОСВ до Дирекция „Морска администрация“ като компетентен орган по контрола в морските пространства, вътрешните водни пътища и опазване на околната среда в тях. Дирекцията отговаря и за предотвратяване, намаляване и ограничаване на замърсяване от корабоплаването.

региони ...


здраве ...


култура ...