региони 09 авг. 2018 2018-08-09 2018-08-09 https://www.burgas-reporter.com/attachments/37314f32a3d488483eab3564daa719980d196a63/store/fit/600/400/494e091f1cc567b2e59f854d9becf1531fb1e849a0e2a130b3b4b36e0b69/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Почти 19 млн. лв ще бъдат инвестирани в пречиствателната станция на Айтос

Общата стойност на бъдещата пречиствателна станция на град Айтос е 18 929 054,03 лв.

От тях собствени средства от общинския бюджет са 1 786 963,55 лв 

Пречиствателната станция се изгражда по проект на община Айтос,а финансирнето е осигурено от Кохезионния фонд на Европейския съюз,  от държавния бюджет на Република България и  чрез оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” 

Съоръжението е проектирано с капацитет 22 044 еквивалентни жители. 

Технологичната схема предвижда механично и пълно биологично пречистване на отпадъчните води с отстраняване на азот и фосфор, стабилизация и механично обезводняване на излишната утайка.

Строително-монтажните работи на „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос” следва да бъдат извършени за 566  календарни дни. 

региони ...


здраве ...


култура ...