региони 11 юли 2018

Северният плаж в Ахтопол с чадъри и шезлонги до 5 лв.

Плажът „Ахтопол – Север – източна зона“, община Царево, вече има концесионер. 

След проведен конкурс Министерският съвет упълномощава министъра на туризма да сключи договор за концесия със „Л- Петрол Инвестмънт“ ООД. 

За целия срок на концесията от 10 години концесионерът се задължава да предлага за 1 бр. чадър цена до 5 лв. с ДДС и за 1 бр. шезлонг – до 5 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. 

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане в размер на 2,7 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно плащане за първата година от срока на концесията е в размер на 39 884,24 лв. с ДДС.

Още от: региони


Още от: здраве


Още от: култура