култура 16 май 2018

Минута за размисъл със Стивън Кинг

 Господин Гонт сплете пръсти под брадата си.
-...Може би всичките неща, които продавам, не са такива каквито изглеждат. може би са най-обикновени предмети с едно единствено свойство- да приемат образа на онова, което изпълва хорските сънища...
...
CAVEAT EMPTOR / Купувачи, внимавайте/
....

Когато жената пристъпи към вратата, пред нея вече стоеше господин Гонт и ведрите му кафяви очи се усмихваха.

-Нямам уговорка…-подхвана тя кротичко.

-Вече имате, уважаема госпожо-отвърна собственикът и се отмести, за да и направи път. – Добре сте дошли! Влизайте спокойно и оставете част от щастието, което носите!

След като хвърли последен поглед наоколо, колкото да се увери, че никой не я видял, Майра Ивънс се шмугна в  „Неизживени спомени“.

Вратата се затвори след нея.

Днес минутата за размисъл ще открием в романа "Неизживени спомени" на Стивън Кинг. Ако разчитате на продавач на щастие или на лотарията, за да намерите щастието си, то...отделете малко от времето си за тази книга. Може пък да получите прозрение...

Още от: култура


Още от: региони


Още от: различно