политика 03 ян. 2024 2024-01-03 2024-01-03 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBczZBIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--68ee5f8c6db568499ce58391830b7aef6e76a551/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20230221_072921.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Глобите за замърсяване на околната среда ще се увеличат

Глобите за замърсяване на околната среда ще бъдат значително увеличени.

С решение на Министерсикя бяха приети промени в в Наредбата за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения.

Повече от десет години нивата на глобите не са били променяни и ефектът от тях върху нарушителите вече е малък.

Според експерти ниските санкции водят до повишаване на нарушенията, а от там до увреждане на компонентите на околната среда - атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи

 С новите текстове се повишават санкциите при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на определени емисионни норми и ограничения.

В основата на измененията стои спазването на принципа „замърсителят плаща“. Предвидено е увеличение на глобите с 50% по отношение на размера на индивидуалните санкции за повечето вещества, а в някои случаи и до 100%.

 

Коментари

политика ...


икономика ...


образование ...