24 авг. 2012 2012-08-24 2016-12-24

Burgas Reporter Ltd.

Украйна празнува Деня на независимостта

[caption id="attachment_8001" align="alignleft" width="300" caption="На 24 август Украйна празнува Деня на независимостта"][/caption] На 24 Август украинският народ празнува своя най-важния национален празник - Деня на независимостта на Украйна. На този ден през 1991 г., Върховната Рада (парламента) на тогавашната Украинската Съветска Социалистическа Република прие Декларацията на независимостта на Украйна – едно начало на съвременната украинска държава. Прогласяването на Декларацията за независимоста е фундаментален завършек на борбата на украинците за правото им да имат своя държава, свободата да развиват националната си култура, да бъдат пълноправни членове на международната общност. Държавната независимост в същото време даде на хората индивидуалните права и свободи и е сложила край на съветската тоталитарна система. Създаването на нова независима Украйна е вървяло успоредно с укрепването на демокрацията и изграждането на социално ориентираната пазарна икономика. Честни и прозрачни избори, свободата на словото и религията, етническа и междурелигиозната толерантност и взаимно уважение са важни демократични постижения на Украйна. Това е начин на живота на съвременното украинско поколение. На световната арена Украйна първоначално се е представила като миролюбива държава, която изповядва демократичните ценности, зачита принципите и нормите на международното право и постига взаимоизгодното сътрудничество с всички членове на международната общност. Украйна има значителен принос за укрепването на международния мир и сигурност. Украйна е първата страна в света, която доброволно се е отказала от мощния си ядрен арсенал, който и остана в наследството от Съветския Съюз. В продължение на две десетилетия, държавата ни е активен участник в почти всички големи международни миротворчески мисии. Украйна е важен субект на международните отношения. През 2011 г. за първи път оглавихме Комитета на министрите на Съвета на Европа, тази година сме начело в Централноевропейската инициатива. През идната 2013 год.  Украйна ще председателства на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Основната стратегическа цел на Украйна е придобиването на пълноправното членство в Европейския съюз. За постигането на тази цел се полагат сериозни външни политически усилия, а също така и комплексно политически и социално-икономически вътрешни реформи, които в момента активно се провеждат в страната. Голямото постижение в европейската интеграция на Украйна е парафирането през 2012 година  на Споразумението за асоциацията с ЕС, което също така предвижда създаването на зона за свободната търговия. В същото време Украйна успешно развива стратегически партньорства с водещите страни по света, отделя приоритетно вниманив на отношенията си със съседните страни и регионалното сътрудничество. Днес все по-голямо значение се отдава на търсенето на нови търговски и икономически партньори по всички континенти, създаване на конструктивно сътрудничество с новите политически и икономически центрове. Украйна се стреми за по-нататъшно укрепване на връзките с многомилионната украинската диаспора по целия свят, която винаги активно е насърчавала сътрудничеството между историческата си родина и държавите на пребиваването си. Отбелязвайки 21-годишнината на независимостта, украинския народ вярва, че понататъшното затвърждаване на националния суверенитет и демокрацията, развитието на конкурентноспособната пазарна икономика, активно участие в живота на световната общност – това е най-сигурната гаранция на просперитет на Украйна и нейното бъдеще членство в семейството на народите на Обединена Европа.   генерално консулство на Украйна гр. Варна